Dogodki in novice

Kolesarju prijazni ponudnik

_

Na Gorenjskem poteka projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje, katerega cilj je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje (usmerjevalne in info table), posvetili pa se bodo tudi natančnemu digitalnemu prikazu obstoječe kolesarske infrastrukture ter evidentiranju črnih točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebno pozornost, se jih prioritetno odpravi in kolesarjem zagotovi varno pot. Gorenjska regija bo na tem področju opravila pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na tako sistematičen način.Infrastrukturni del projekta želijo nadgraditi tudi s promocijskimi vsebinami. Namen je, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promovira in predstavi njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V letu 2021 bo sledila nadgradnja koncepta »kolesarju prijazen ponudnik«, v katerega bodo vključeni predstavniki turističnih namestitev in storitev.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da izpolnijo obrazec za informativno prijavo v sistem Kolesarjem prijazen ponudnik. Tako bo narejena baza vseh, ki se zanimajo za sodelovanje oz. prijavo v sistem «Kolesarjem prijazni ponudnik (KPP)«.

Vaša prijava bo v pomoč pri razvoju in končnemu cilju – vzpostavitvi enotnega sistema KPP na nivoju Republike Slovenije.

GKO-prijavnica-KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

Prijava je informativne narave in ni nobena obveza, da ste se v nadaljevanju primorani vključiti v sistem,  seveda je tudi brezplačna.

Foto: Jošt Gantar

Celosten pristop k reševanju izzivov razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem

_

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten in sistemski razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK), kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. SORK  združuje predstavnike vseh treh razvojnih agencij na Gorenjskem, BSC Kranj, RAGOR in RA Sora, ter strokovnjake z izkušnjami razvoja kolesarstva. Najprej smo se osredotočili na cestno kolesarstvo in vzpostavili 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Prizadevamo si, da bo celotno omrežje v sodelovanju z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo v kratkem v celoti označeno tudi na terenu.

V prihodnje se želimo osredotočiti na gorsko kolesarstvo. Na območju Gorenjske že potekata trasi daljinske Slovenske turnokolesarske poti in turnokolesarske poti Trans Karavanke, ki omogočata eno ali večdnevne izlete. Za gorske kolesarje je na voljo že nekaj poti v naravi, večinoma pa je ta del prepuščen lokalnim entuziastom. Na Gorenjskem delujeta dva bike parka – Kranjska Gora in Krvavec.

Skupina SORK je pred kratkim na pobudo Zavoda za gozdove OE Bled sklicala srečanje na temo celostnega pristopa k reševanju izzivov razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem. Na sestanku so bili prisotni vsi predstavniki ključnih institucij: Zavod za gozdove OE Bled in OE Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave OE Kranj, Planinska zveza slovenije ter Turizem Bohinj, ki na območju skupnosti Julijske Alpe že razvija prvo gorsko kolesarsko omrežje. Vsi prisotni smo se strinjali, da je nujen sistemski pristop k reševanju izzivov urejene infrastrukture, ki bo usmerila obisk gorskega in gozdnega prostora za različne uporabnike in iskanje rešitev v širšem regionalnem območju. Sodelujoči so se strinjali, da je skupina SORK tista, ki naj na regijskem nivoju prevzame koordinacijo urejanja gorskega kolesarstva. Prvi korak skupine SORK je evidentiranje in geolociranje vseh gorskih kolesarskih poti (turnih, gravel, enoslednic …) z opredelitvijo določenih atributov (vrsta in zahtevnost poti, legalnost, upravljalec …). Cilj je prikaz trenutnega omrežja gorsko kolesarskih tras, kar bo osnova za nadaljnjo obravnavo in določitev omrežja, v katerem bo vsaka pot imela določenega upravljalca, pozitivna soglasja mnenjedajalcev in dovoljenja lastnikov.

Naša želja je, da združimo interese različnih deležnikov, ki delujemo v istem prostoru – strokovnih institucij, lastnikov zemljišč ter gorskih kolesarjev in vzpostavimo omrežje legalnih gorsko kolesarskih poti z določenim upravljalcem poti. V kolikor ste društvo, organizacija ali posameznik, ki želite legalizirati posamezno gorsko kolesarsko pot, prosimo izpolnite informativno prijavo za sodelovanje pri vzpostavitvi gorsko kolesarskega omrežja Gorenjske.

 

INFORMATIVNA PRIJAVA

 

Upam, da vam bomo lahko pomagali, svetovali in da nam s skupnimi močmi uspe urediti omrežje legalnih gorskokolesarskih poti, ki bodo skrbno umeščene v prostor ter tako v veselje domačinom in obiskovalcem pri doživljanju Gorenjske.

Foto: Jošt Gantar