Dogodki in novice
Kolesarje v septembru čakajo nove označbe kolesarskih povezav

Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. Sestavljajo ga predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih občin ter kolesarji.

Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju.

Postavitev prometnih znakov na terenu se bo predvidoma začela izvajati v mesecu septembru. Postavitev prometne signalizacije za kolesarje bo potekala v vseh gorenjskih občinah in občinah Cerkno, Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice, zato vse voznike ter ostale prometne udeležence prosimo za strpnost.

Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Namen je tudi, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirajo občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Kontaktne informacije: nina.kobal@ragor.si ali 04 581 34 02.

Več o projektu: www.gko.si

Foto: Jošt Gantar

Na Gorenjskem se gradijo nove kolesarske povezave

_

Pripravila: Barbara Špehar, BSC Kranj

Gorenjske občine so letos pridobile evropska in državna sredstva za gradnjo 6 kolesarskih povezav v skupni dolžini 43 kilometrov. Nove kolesarske poti bodo v naslednjih dveh letih vzpostavljene na relacijah Radovljica−Lesce, Železniki−Selca, Naklo−Zadraga, Škofja Loka−Virmaše, Kokrica−Brdo in Bled−Bohinjska Bistrica.

Odločbe o finančni podpori so bile izdane v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR), inštrumenta regionalne politike, ki omogoča uresničevanje ciljev regionalnih razvojnih programov v Sloveniji. V gorenjskem razvojnem programu je kot pomembna prioriteta razvoja navedena trajnostna mobilnost in v sklopu tega zagotavljanje varnih kolesarskih povezav znotraj in med naselji. Namen vzpostavljanja novih povezav je spodbujati naravi prijazne oblike mobilnosti od doma do šole, službe in drugih storitvenih in poslovnih dejavnosti. Hkrati je urejena kolesarska infrastruktura pomembna tudi za spodbujanje rekreacije prebivalcev, kakovost bivanja in razvoj turizma.

 

Skupna vrednost novih kolesarskih povezav na Gorenjskem je 26,5 milijona evrov, od tega je 5,7 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 13,3 milijonov evrov bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo in 7,5 milijonov lokalne skupnosti.

Za navedene kolesarske povezave so pridobljena vsa soglasja, dovoljenja in projektna dokumentacija. Trenutno potekajo postopki za izbor izvajalcev gradbenih del oziroma ponekod tudi že gradbena dela na terenu. Kolesarska povezava Kokrica-Brdo pa je bila v avgustu že dokončana. Mestna občina Kranj je s tem zagotovila večjo prometno varnost na tem odseku, z označitvijo kolesarskih pasov pa vzpostavila neprekinjeno povezavo za kolesarje od vodovodnega stolpa v Kranju do Predoselj.

Nove kolesarske poti bodo velika pridobitev tudi za promocijo gorenjskega kolesarskega omrežja. Kar nekaj tras namreč poteka po prometno precej obremenjenih lokalnih in regionalnih cestah, zato je vsaka novo zgrajena pot velika pridobitev za varno in kakovostno doživetje kolesarjenja na Gorenjskem.

Foto: Jošt Gantar

Kolesarju prijazni ponudnik

_

Na Gorenjskem poteka projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje, katerega cilj je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje (usmerjevalne in info table), posvetili pa se bodo tudi natančnemu digitalnemu prikazu obstoječe kolesarske infrastrukture ter evidentiranju črnih točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebno pozornost, se jih prioritetno odpravi in kolesarjem zagotovi varno pot. Gorenjska regija bo na tem področju opravila pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na tako sistematičen način.Infrastrukturni del projekta želijo nadgraditi tudi s promocijskimi vsebinami. Namen je, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promovira in predstavi njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V letu 2021 bo sledila nadgradnja koncepta »kolesarju prijazen ponudnik«, v katerega bodo vključeni predstavniki turističnih namestitev in storitev.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da izpolnijo obrazec za informativno prijavo v sistem Kolesarjem prijazen ponudnik. Tako bo narejena baza vseh, ki se zanimajo za sodelovanje oz. prijavo v sistem «Kolesarjem prijazni ponudnik (KPP)«.

Vaša prijava bo v pomoč pri razvoju in končnemu cilju – vzpostavitvi enotnega sistema KPP na nivoju Republike Slovenije.

GKO-prijavnica-KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK

Prijava je informativne narave in ni nobena obveza, da ste se v nadaljevanju primorani vključiti v sistem,  seveda je tudi brezplačna.

Foto: Jošt Gantar

Celosten pristop k reševanju izzivov razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem

_

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten in sistemski razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK), kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. SORK  združuje predstavnike vseh treh razvojnih agencij na Gorenjskem, BSC Kranj, RAGOR in RA Sora, ter strokovnjake z izkušnjami razvoja kolesarstva. Najprej smo se osredotočili na cestno kolesarstvo in vzpostavili 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Prizadevamo si, da bo celotno omrežje v sodelovanju z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo v kratkem v celoti označeno tudi na terenu.

V prihodnje se želimo osredotočiti na gorsko kolesarstvo. Na območju Gorenjske že potekata trasi daljinske Slovenske turnokolesarske poti in turnokolesarske poti Trans Karavanke, ki omogočata eno ali večdnevne izlete. Za gorske kolesarje je na voljo že nekaj poti v naravi, večinoma pa je ta del prepuščen lokalnim entuziastom. Na Gorenjskem delujeta dva bike parka – Kranjska Gora in Krvavec.

Skupina SORK je pred kratkim na pobudo Zavoda za gozdove OE Bled sklicala srečanje na temo celostnega pristopa k reševanju izzivov razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem. Na sestanku so bili prisotni vsi predstavniki ključnih institucij: Zavod za gozdove OE Bled in OE Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave OE Kranj, Planinska zveza slovenije ter Turizem Bohinj, ki na območju skupnosti Julijske Alpe že razvija prvo gorsko kolesarsko omrežje. Vsi prisotni smo se strinjali, da je nujen sistemski pristop k reševanju izzivov urejene infrastrukture, ki bo usmerila obisk gorskega in gozdnega prostora za različne uporabnike in iskanje rešitev v širšem regionalnem območju. Sodelujoči so se strinjali, da je skupina SORK tista, ki naj na regijskem nivoju prevzame koordinacijo urejanja gorskega kolesarstva. Prvi korak skupine SORK je evidentiranje in geolociranje vseh gorskih kolesarskih poti (turnih, gravel, enoslednic …) z opredelitvijo določenih atributov (vrsta in zahtevnost poti, legalnost, upravljalec …). Cilj je prikaz trenutnega omrežja gorsko kolesarskih tras, kar bo osnova za nadaljnjo obravnavo in določitev omrežja, v katerem bo vsaka pot imela določenega upravljalca, pozitivna soglasja mnenjedajalcev in dovoljenja lastnikov.

Naša želja je, da združimo interese različnih deležnikov, ki delujemo v istem prostoru – strokovnih institucij, lastnikov zemljišč ter gorskih kolesarjev in vzpostavimo omrežje legalnih gorsko kolesarskih poti z določenim upravljalcem poti. V kolikor ste društvo, organizacija ali posameznik, ki želite legalizirati posamezno gorsko kolesarsko pot, prosimo izpolnite informativno prijavo za sodelovanje pri vzpostavitvi gorsko kolesarskega omrežja Gorenjske.

 

INFORMATIVNA PRIJAVA

 

Upam, da vam bomo lahko pomagali, svetovali in da nam s skupnimi močmi uspe urediti omrežje legalnih gorskokolesarskih poti, ki bodo skrbno umeščene v prostor ter tako v veselje domačinom in obiskovalcem pri doživljanju Gorenjske.

Foto: Jošt Gantar