03

Pot vodi skozi globoke in mogočne pokljuške gozdove, kjer se narava dobesedno bohoti in razkazuje, ter skozi tipične gorenjske vasi, ki nas po dveh bohinjskih dolinah vodijo do Bohinjskega jezera. Za alpsko jezero, ki je nekakšen slovenski vodni biser in ga napaja Savica, lahko rečemo, da leži povsem na koncu sveta. Od tam naprej namreč vodijo le bolj ali manj strme pohodne poti visoko v Julijske Alpe.

Zanimivosti

Avtor: Aleš Zdešar, Vir: Triglavski narodni park

Pokljuški gozdovi in šotna barja

Pokljuka je visoka kraška planota na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, prekrita s prostranimi gozdovi. Tu najdemo več kraških oblik, kot so konte, brezna in jame. Ledeniki so za seboj pustili talne morene, kjer so pozneje nastali grbinasti travniki.

Med strnjenimi gozdovi se skrivajo tudi posebni ekosistemi Pokljuke – šotna barja. To so območja stalno stoječe vode z nekaj decimetrov ali metrov debelo plastjo šote, ki jo preraščajo šotni mahovi.

Avtor: Mitja Sodja, Vir: Turizem Bohinj

Gorjuše

Stara planšarska vas Gorjuše, ki leži na 1000 metrih nadmorske višine, je znana po tradicionalnem izdelovanju pip (lokalno ime zanje je čedra), ki se je tam razvilo pred nekaj stoletji. Gorjuške pipe, ki so jih izdelovali iz hruškovega, javorjevega in pušpanovega lesa, so bile različnih oblik ter okrašene s srebrno pločevino in vložki iz biserne matice.

Avtor: Tomo Jeseničnik, Vir: STO

Bohinjski toplarji

»Stogi« oziroma kozolci toplarji so ena najznačilnejših stavbarskih zanimivosti Bohinja.

Toplarji zasedajo posebno mesto v lokalnem stavbarstvu Bohinja. Znamenita skupina toplarjev stoji pod vznožjem kopaste gore Studor. Zaradi svoje lege, zanimive tesarske izdelave in neobičajne zgostitve so krajinska posebnost tudi v svetovnem merilu.

Avtor: Tomo Jeseničnik, Vir: STO

Bohinjsko jezero

Bohinjsko jezero je ledeniškega izvora in je največje stalno naravno jezero v Sloveniji. V vsej svoji veličini leži v osrčju Triglavskega narodnega parka, obdano s strmimi gozdnatimi pobočji slepe doline, na vzhodnem robu pa ga krasi ikonična cerkev sv. Janeza Krstnika.